Mölndalsloppet helt 100 (Kortloppet)

Fotbollsmatch med IFK Göteborg

Relax & Snack

Sommarlägret fantASTiska unga

Under v.26, 2021 arrangerade Attention Mölndal ett dagläger för barn och unga med autism/Asperger där olika aktiviteter såsom fiske, ridning, paddla kanot och yoga erbjöds. Vi ville med denna vecka ge autistiska barn ett sammanhang och en tillhörighet med andra barn i samma situation. Det betyder mycket att kunna hjälpa till med att bidra till trevliga sommarminnen för denna grupp, som i mångt och mycket är exkluderade från andra fritidsaktiviteter.

Medlemsträffar

På våra medlemsträffar samtalar vi och delar med oss av våra erfarenheter. Träffarna har olika tema såsom relationer hemma, vad händer efter skolplikten etc. och leds av personer ur styrelsen i Attention Mölndal eller av experter som vi bjuder in.

Idrottslek

Tjejhänget