Information i medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem accepterar du att dina uppgifter lagras av oss i vårt medlemsregister Arc Member. Registret över medlemmar samt medlemsutskick till dessa hanteras i sin helhet av särskilt ansvariga vid Riksförbundet Attentions kansli. Våra lokalföreningar har enbart tillgång till uppgifter som rör medlemmar anslutna till just deras förening. Medlemsutskick till lokala medlemmar hanteras av ansvariga i styrelsen för respektive lokalförening.

Du kan alltid logga in i medlemsregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har lagrade om dig. Om du väljer att logga in i vårt medlemsregister och gör ändringar sparar vi information om de ändringar du gör. Ingen personlig information om dig delas med andra parter.

Ovan information är hämtad från https://attention.se/cookies/ 2022-02-22. 

Mailutskick

För mailutskick till våra medlemmar och andra som anmält intresse för mailutskick använder vi vårt medlemsregister Arc Member. Du kan närsomhelst avsäga dig de utskick du får från oss genom att klicka på länken längst ner i ett mail.

Ovan information är hämtad från https://attention.se/cookies/ 2022-02-22. 

Information vid anmälan till aktivitet/kurs

För att du ska kunna boka in dig på en aktivitet/kurs hos Attention Mölndal behöver vi behandla din mailadress för att säkerställa möjlig kontakt relaterat till den aktivitet/kurs du anmält dig till. 

Aktiviteter/kurser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

För aktiviteter/kurser som anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan samlar vi även in personnummer. Personnumret kommer lämnas till Studieförbundet Vuxenskolan för att deras försäkring ska gälla för dig på plats. För information om hur Studieförbundet Vuxenskolan hanterar dina personuppgifter, se deras integritetspolicy https://www.sv.se/om-sv/integritetspolicy/.  

Anordnaren av aktiviteten och Attention Mölndal har tillgång till ditt personnummer. Vi sparar INTE ditt personnummer efter avslutad aktivitet/kurs.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Du har rätt att begära att bli borttagen ur Attention Mölndals medlemsregister.

Attention Mölndal är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Attention Mölndal har rätt att ta bort all information om lagrade personer, utan att meddela enskild person om det. 

Attention Mölndal säljer aldrig dina data.