Vi samverkar med andra intresseorganisationer, Mölndals kommun, företag etc.

Mölndals stad

Anhörigstöd i Mölndal

Vi har tillsammans anordnat digitala träffar för personer som lever nära någon med npf, Relax & Snack för npf-mammor samt föreläsning om skolan riktad till npf-föräldrar.

Studieförbund

Studieförbundet vuxenskolan (SV)

Föreningar

Långeberga ridklubb

Vi har inlett ett partnerskap med Långeberga Ridklubb i deras strävan att få till en verksamhet för alla, inklusive vår målgrupp. Framöver har vi för avsikt att samarbeta både för att få till en anpassad verksamhet som riktar sig mot barn och unga med NPF, samt för att ordna ridläger, besöksaktiviteter och riktade insatser för att berika livet och fritiden för vår målgrupp.

Verksamheter

Vägen ut! ASPEKTRA

Vi deltar i ett projekt tillsammans med kooperativet Vägen ut! i samarbete med Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett arbetsintegrerat socialt företag inom IT-området där målgruppen får arbetsträning och anställning.