Styrelsen

Anna Carlryd Macao

Ledamot

Sofia Thorslund

Sekreterare

Anna Berner

Vice Ordförande

Christina Fält

Ledamot
Charlotte Boqvist

Charlotte Boqvist

Ordförande
Anna Malcus

Anna Malcus

Suppleant
David Malcus

David Malcus

Kassör

Revisor

Annika Andersson

Revisor

Valberedning

Therese Gustavsson

Valberedning

Karin Ekström

Valberedning

Sammankallande