Styrelsen 2024

Anna Carlryd Macau

Anna Carlryd Macao

Ledamot
Anna B

Anna Berner

Vice Ordförande
Charlotte Boqvist

Charlotte Boqvist

Ordförande
Christina Fält

Christina Fält

Ledamot
David Malcus

David Malcus

Kassör

Frida Hefty

Sekretrare
Jenny Bergman

Jenny Bergman

Suppleant

Lori Wäne

Suppleant

Revisor

Annika Andersson

Revisor

Valberedning

Carolina Karlsson

Karin Ekström

Sammankallande