Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, som har att verka som lokalföreningens verkställande organ. Lokalföreningen kan inom sig utse olika arbetsgrupper.

I Attention Mölndal har vi i nuläget fem arbetsgrupper, se nedan. Varje grupp har sina ansvarsområden där de planerar och genomför olika aktiviteter utefter intresse och engagemang.

Fritidsgruppen

Fritidsgruppen

Planerar och genomför event och aktiviteter för barn, unga och hela NPF-familjerna.


Familjefester

För att alla barn ska bli bjudna på kalas, så har våra aktiva medlemmar ordnat kalas och party vid olika högtider såsom Halloween och jul. Vid dessa kalas är hela npf-familjen inbjuden och alla medverkar på sin egen nivå. 

Skolgruppen

För dig som brinner för skolfrågor.


Medlemsgruppen

Skapar aktiviteter som efterfrågas av våra medlemmar. Vi är en lyhörd förening som vill erbjuda det som efterfrågas och inte finns på annat håll.


Medlemsträffar

På våra Medlemsträffar lär vi känna varandra och utvidgar vårt npf-nätverk. En träff i månaden för vuxna medlemmar, där vi bjuder samvaro under avslappnade former.

Relax & Snack för NPF-föräldrar

En stund på Streteredsbadet bara för dig! Här tillåts du vara dig själv och får lov att prata om alla dina känslor, upplevelser och farhågor utan att bli dömd av omgivningen. I samverkan med Anhöriglots Mölndal Stad.

Bidragsgruppen

Påverkansgruppen

Denna grupp är för dig som vill vara med och påverka våra beslutsfattare lokalt och synliggöra de utmaningar personer med NPF möter i Mölndals stad och/eller inom regionen (VGR)


Skriva insändare

För dig som gillar att driva opinion med pennan som redskap. Här arbetar vi för att synliggöra NPF för både våra beslutsfattare och för en bredare publik.

Brukarrådsrepresentanter

Dialog med kommunen

Dialog med regionen

Synas & Höras-gruppen

Här arbetar vi för att få in fler medlemmar och för att visa invånarna i Mölndals kommun att vi finns, som att finnas med på områdesdagar, delta i kommunens aktiviteter, sprida brochyrer etc


Aktivitetsbord på Junk’n Jazz i Kvarnbyn

Delta på områdesdagar (Lindomedagen, Baltorpsdagen etc)

Medlemsträff

Det finns plats för nya arbetsgrupper att starta upp men du är även varmt välkommen att ta plats i en av de befintliga. Om du kan lägga 30 min i månaden eller i veckan – det spelar absolut ingen roll. Du behövs!