person holding white ceramic mug

Anhörigstöd i Mölndal

Anhöriga som vill och kan göra insatser för sin närstående på olika sätt, ska erbjudas stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen. Den du stöttar kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer.

Har du en närstående som på grund av långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av ditt stöd? Önskar du stöd i din roll som anhörig? Då är du välkommen att kontakta Anhöriglots.

Anhöriglots erbjuder: Vägledning, information, stödsamtal, hälsofrämjande aktiviteter, hälsofrämjande aktiviteter, samtalsgrupper och cirklar.

För att komma i kontakt med Anhöriglots hör av dig på:
Telefon: 031-315 26 25
E-post: anhoriglots@molndal.se