Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

För unga 16-24 år som inte går i gymnasiet eller funderar på att hoppa av sin gymnasieutbildning. KAA kan hjälpa till att hitta vägen i form av individuellt anpassade studier, praktik eller arbete.

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att hålla sig informerad om vad de som är 16-20 år och inte går i skolan har för sysselsättning. KAA är också ansvarig för att finna en meningsfull aktivitet för dessa unga.

Ett projekt för alla i kommunen som är 16-29 år och varken studerar eller arbetar. Detta är ett gäng unga som på ett kravlöst sätt hittar det som motiverar DIG att komma framåt. För Ung-labbet är det relationsbyggande som är det viktiga och de anpassar sitt arbetssätt utefter behov.

Attention Mölndal ger alla anställda projektet kompetensutveckling inom NPF.