Projektet InVux för unga som vill arbeta eller studera

Är du mellan 16 och 24 år och funderar på att börja studera, göra praktik eller söka jobb? Står du utan sysselsättning och behöver hjälp att hitta det? Då kan InVux vara rätt för dig.

InVux är ett projekt som anpassar sig efter dina behov och hittar lösningar så att du blir redo för och kan delta i arbetslivet eller studier. Vi är ett samarbete mellan många olika delar av samhället som är redo att ge dig den hjälp som just du behöver.

InVux drivs av Göteborgsregionen och finansieras även av Europeiska Socialfonden. Projektet håller på mellan 2019 och 2022.

Läs mer på projektets webbsida >>

Samordningsförbundet Insjöriket

Är du 18-64 år, folkbokförd i Mölndal, Partille Härryda, Lerum eller Alingsås och är i behov av förstärkt stöd från flera håll för att närma dig arbete eller studier?

Har du kontakt med en eller flera myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården?

Är ditt mål att börja arbeta eller studera? I så fall kan kanske Samordningsförbundet Insjörikets insatser kan erbjuda stödet du behöver för att nå ditt mål!

Vi som arbetar här har olika kompetens och kommer från olika myndigheter. Vi kan kombinera våra resurser och på så sätt erbjuda ett brett anpassat stöd utifrån dina mål och förutsättningar.

Vi har lång erfarenhet av att träffa personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. När du startar i någon av våra insatser förväntar vi oss att du är redo att påbörja en planering. Alla insatser är frivilliga och bygger på ett aktivt deltagande.

Läs mer på deras webbsida >>

Rusta och matcha – Arbetsförmedlingen

Rusta och matcha är för dig som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en handledare hos en av våra leverantörer får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning.

Läs mer >>

Leverantörer med npf-kompetens: