Vem ska framöver omhänderta behovet av habiliterande insatser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Läs den oroväckande skrivelsen från fyra av Attentions lokalföreningar (Mölndal, Göteborg, Lerum, Hisingen-Öckerö-Kungälv) och Autism Distrikt Göteborg angående nedläggningen av SURF-teamet* och Slottis**.

Uppmärksamma vår oro kring nedläggningen och ta del av föreningarnas gemensamma ståndpunkt, som starkt betonar behovet av att bevara specialenheten för att säkerställa adekvat vård och stöd för denna sårbara målgrupp.

Uppmaningen till beslutsfattare är tydlig: ompröva och överväg konsekvenserna av denna potentiellt kortsiktiga ekonomiska åtgärd, och prioritera det långsiktiga välbefinnandet för de barn och unga som står i fokus.


*BUP SURF-team: Detta är en specialmottagning för utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning, oftast autism. Vi arbetar med olika psykiatriska behandlingar och insatser som pga funktionsnedsättningen inte kan omhändertas inom din ordinarie öppenvårdsmottagning.

** BUP korttidsvårdavdelning: Vi är en avdelning som bedriver heldygnsvård. Vi har fem platser för planerad vård för ungdomar som kommer på remiss från BUP öppenvård. Vi har också tre platser som fungerar som en förlängning av BUPs akutavdelning. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.