Attention Mölndal är en av Riksförbundet Attentions lokalföreningar som arbetar för att alla med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska få det stöd som de behöver. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och arbetar en hel del med nätverk, fortbildning och stödgrupper för våra medlemmar.

Starten

Den 11 mars 2020 deltog ett gäng intresserade NPF-mammor i ett möte med ordförande i Attention Göteborg, för att ta reda på vad som krävdes för att starta upp en lokalförening. I juni samma år konstituerades interimsstyrelsen och i augusti samma år blev Attention Mölndal godkända som lokalförening av Riksförbundet Attention.

Sedan vår start har vi fokuserat på att skapa aktiviteter som saknas för vår målgrupp. För de barn och unga med NPF som har behov av anpassningar som tydlighet, förberedelse och förståelse för både spring i benen och rutinbundenhet erbjöd vi omgående aktiviteter som styrs av individuella behov.

Föreningens syfte

Attention Mölndal är en medlemsorganisation
som arbetar med följande tre områden:

  • Arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med NPF.
  • Stötta och vara en mötesplats för personer med NPF, deras anhöriga och andra intresserade.
  • Att erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte genom att skapa nätverk, mötesplatser, cirklar, stödgrupper eller annan medlemsnära verksamhet.

Vill du veta mer om Attention Mölndal?

Är du anhörig, verksam huvudman, personal eller politiskt engagerad i Mölndals kommun och vill veta mer om vad vi gör? Hör gärna av dig till oss på info@molndal.attention.se