Vi är en av Riksförbundet Attentions lokalföreningar och arbetar för att alla med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska få det stöd som de behöver. 

I Mölndals Stad finns det närmare 70 000 invånare. Enligt den nationellt beräknade procentuella delen 6-10% av de som har NPF, så kan vi räkna ut att det finns 4200-7000 invånare med NPF i Mölndal. Vi ser att behovet av ett medvetandehöjande förändringsarbete är stort, och tillsammans med dig kan vi hjälpas åt med att förbättra förutsättningarna och livskvaliteten för dessa personer!

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. NPF har du med dig i livets alla skeden.

Du kan läsa mer om diagnoserna på Riksförbundet Attentions hemsida.

En aktiv förening

  • Vi för samtal med politiker i Mölndal Stad
  • Vi samverkar med andra intresseorganisationer kommunalt, regionalt och nationellt.
  • Utbildning inom skola, kultur och fritid
  • Medlemsaktiviteter
  • Riktade insatser inom speciella målgrupper ex Idrottslek, läger för barn med NPF och ”Tjejhänget” för tjejer 13-17 år med autismdiagnos.

Du som medlem styr hur vår verksamhet ser ut, genom ditt intresse, dina idéer och ditt engagemang.

Föreningens uppdrag

Vi i Attention Mölndal är en intresseorganisation som arbetar för att påverka samhällssituationen till det bättre – för personer med NPF (ex autism och ADHD) och deras anhöriga. 

Vi vill stötta och vara en mötesplats för personer med NPF, anhöriga till personer med NPF och andra intresserade. Vi vill påverka samhällssituationen för berörda grupper till det bättre.

Vill du veta mer?

Är du anhörig, verksam huvudman, personal eller politiskt engagerad i Mölndals kommun och vill veta mer om vad vi gör? Hör gärna av dig till oss på info@molndal.attention.se