Vi är en av Riksförbundet Attentions lokalföreningar och arbetar för att alla med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska få det stöd som de behöver. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och arbetar en hel del med nätverk, fortbildning och stödgrupper för våra medlemmar.

Föreningens syfte

Attention Mölndal är en intresseorganisation som arbetar för att påverka samhällssituationen till det bättre – för personer med NPF (ex autism och ADHD) och deras anhöriga. 

Vi vill:

  • stötta och vara en mötesplats för personer med NPF, anhöriga till personer med NPF och andra intresserade.
  • påverka samhällssituationen för berörda grupper till det bättre.

Historik

11 mars 2020 deltog ett gäng intresserade NPF-mammor i ett möte med ordförande i Attention Göteborg, för att ta reda på vad som krävdes för att starta upp en lokalförening. I juni samma år konstituerades interimsstyrelsen och i augusti samma år blev Attention Mölndal godkända som lokalförening av Riksförbundet Attention.

Sedan vår start har vi fokuserat på att skapa aktiviteter som saknas för vår målgrupp. För de barn och unga med NPF som har behov av anpassningar som tydlighet, förberedelse och förståelse för både spring i benen och rutinbundenhet erbjöd vi omgående aktiviteter som styrs av individuella behov.

Vill du veta mer om Attention Mölndal?

Är du anhörig, verksam huvudman, personal eller politiskt engagerad i Mölndals kommun och vill veta mer om vad vi gör? Hör gärna av dig till oss på info@molndal.attention.se