Attention Mölndal

Vi är en medlemsförening som arbetar för att påverka samhällssituationen till det bättre för individer med NPF

Aktuella aktiviteter

AuDHD-träff 12/6

Vi bygger gemenskap för att spegla och stärka varandra Är du neurodivergent? Autist? Autist + Adhd = Audhd? Om du […]
Läs mer 

NPF-vänligt sommarkollo

Sommar-kollot är öppet för alla men är särskilt anpassat för att passa dig som har utmaningar inom NPF-spektrat, alltså neuropsykiatriska […]
Läs mer 

ETT KALAS FÖR ALLA!

Alla barn borde få och kunna gå på kalas, men så ser tyvärr inte verkligheten ut Många barn blir aldrig […]
Läs mer 

Kafékväll ADHD i vuxen ålder

För alla som i vuxen ålder fått en ADHD diagnos, eller för dig som är under utredning eller har en misstanke om att du har ADHD.
Läs mer 

Medlemsträffar VT-24

Detta är en trygg mötesplats där vi i samförstånd kan prata om NPF och livet kring det. Ingenting är för litet eller för stort att prata om. Oavsett hur din vardag ser ut är detta platsen för dig att både ge och ta emot stöd från andra med liknade erfarenheter.
Läs mer 

Verksamheten

Styrelsen 2024

Låt oss presentera årets styrelse som blev vald på årsmötet förra veckan. Vi välkomnar åter Jenny och Frida som varit […]
Läs mer 

Årsmöte 2024

Årsmötet hålls torsdagen den 22 februari klockan 18.00! Detta är ett av årets viktigaste möten. Det är här som vi […]
Läs mer 

Gemensam skrivelse till regionfullmäktige

Vem ska framöver omhänderta behovet av habiliterande insatser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Läs den oroväckande skrivelsen från […]
Läs mer 

Attention Mölndal jobbar för att barn och unga i kommunen ska få en meningsfull fritid, med fritidsaktiviteter som är anpassade utefter individuellt behov. Det gör vi på många olika sätt genom föreläsningar, samverkan med relevanta aktörer, dialog och anpassade aktiviteter .

Denna video, skapad av oss presenterades av Mölndals folkhälsosamordnareLänsstyrelsen Västra Götalands inspirationsdagar 2021 – om tillgänglig och inkluderande kultur- och fritid.

De aktiviteter som vi anordnat för våra unga medlemmar sker alltid under anpassade förhållanden. Möjlighet till bildstöd och individuella anpassningar ges alltid och vi vill att förälder alltid följer med som stöd och trygghet. Några exempel på aktiviteter vi genomfört sedan start:

Sommaren 2021 arrangerade Attention Mölndal ett dagläger för unga med AST, där olika aktiviteter såsom fiske, paddla kanot och skattjakt erbjöds. Vi ville med denna vecka ge autistiska unga en tillhörighet med andra barn i samma situation. Det betyder mycket att kunna bidra till trevliga sommarminnen för denna grupp, som i mångt och mycket är exkluderade från andra fritidsaktiviteter.

Vi öppnade upp Kållereds Fritidsgård för tonåringar med NPF, som inte hanterar att delta under vanlig verksamhet. Ett försök till att kanske finna ett sammanhang med andra i liknande situation. För de lite yngre förmågorna öppnade vi tre söndagar med syfte att finna en plats där de kan känna trygghet och få vara precis de härliga människor som de är.

Denna aktivitet startade upp genom en önskan från några mammor vars döttrar med autism skulle få ett sammanhang där de kan få känna sig trygga och träffa likasinnade. Varje träff hade ett eget tema såsom AcroYoga, pyssel, julbak men mycket tid gavs också för goa samtal och fika.

Vi är en demokratiskt uppbyggd ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, som vill stötta och vara en mötesplats för personer med NPF, anhöriga till personer med NPF och andra intresserade. Attention Mölndal vill påverka samhällssituationen för berörda grupper till det bättre.