Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, AST/Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och Språkstörning.

De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. NPF har du med dig i livets alla skeden.

Du kan läsa mer om diagnoserna på Riksförbundet Attentions hemsida.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • Reglering av uppmärksamhet
  • Inärning och minne
  • Att uttrycka sig i tal och skrift
  • Motoriken
  • Impulskontroll och aktivitetsnivå
  • Samspelet med andra människor

Filmklipp som beskriver diagnoserna

Attention Play är Riksförbundet Attentions filmkanal. Här kan du se filmklipp och trailers som handlar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, så som ADHD, Asperger, Tourette och OCD. Riksförbundet Attention arbetar för att barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Vad är Autismspektrumtillstånd?
Vad är en språkstörning?
Vad är ADHD?
Vad är Tourette?