Medlem i föreningen är en enskild person som betalat avgift till, och registrerats av, förbundet. Organisationer kan genom avgift stödja lokalföreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. 

Våra medlemmar bor i sju olika kommuner, där huvuddelen tillhör Mölndals kommun. Se bild.

Fördelningen mellan könen är 70% kvinnor/tjejer och 30% män/pojkar.

Läs mer om aktuella medlemsförmåner på Riksförbundet Attentions webbplats.

Utöver dessa förmåner kan du som medlem i Attention Mölndal ta del av vårt lokala program där vi bjuder på föreläsningar, olika träffar, familjefester och många goa skratt i en mysig och välkomnande miljö.

Open

Nätverksträffar

Föreläsningar

Hitta sitt sammanhang

Om du vill kolla igenom aktiviteter vi genomfört sedan start så titta här >

Genom att bli medlem stödjer du Attentions arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.

För dig som vill kunna få information om medlemsaktiviteter och annat roligt som händer i vår lokalförening ska du välj Attention Mölndal som lokalförening. Då stödjer du samtidigt vårt viktiga ideella arbete. 

Du kan vara aktiv eller passiv medlem.

Vi välkomnar alla medlemmar till Attention oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är dit du skall vända dig med alla typer av medlemsfrågor, fakturering etc. Maila medlem@attention.se med dina frågor.