Låt oss presentera årets styrelse som blev vald på årsmötet förra veckan. Vi välkomnar åter Jenny och Frida som varit med oss tidigare, samt Lori som vi känner som aktiv medlem i Medlemsgruppen. Kul att ha er med i gänget!

Styrelsen 2024

Bakersta raden från vänster; Christina, Jenny, Charlotte, Anna B. Främre raden från vänster; Anna C, Lori, David. Fattas på bilden gör Frida.

Styrelsen är ett ”lag” som medlemmarna väljer på årsmötet som har till uppgift att genomföra de beslut som årsmötet fattar, att sköta administration och ekonomi samt planera medlemsaktiviteter.

Inom styrelsen fördelas arbetet och var och en gör det man är bra på. De styrdokument som styrelsen arbetar efter är stadgarna, verksamhetsplanen och budgeten.